Privacyverklaring van Reis over de grens.

Persoonsgegevens die Reis over de grens verwerkt:

Reis over de grens verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van mijn dienst en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: Voor- en achternaam, emailadres, ip-adres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of via de telefoon, locatiegegevens en gegevens over je activiteiten op Reis over de grens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Reis over de grens verzamelt geen gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of een voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder of jonger dan 16 jaar is en daarom raad ik ouders ook aan de online activiteiten van kinderen onder de 16 jaar in de gaten te houden om zo te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder de ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarig kind, neem dan contact met mij op op info@reisoverdegrens.nl zodat ik de desbetreffende informatie kan verwijderen van mijn site.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Reis over de Grens maakt gebruik van een analytische tool om zo de gebruikersgegevens van mijn site te monitoren en daarna te verbeteren (Google Analytics). Tevens worden persoonlijke gegevens verwerkt voor het eventueel verzenden van een nieuwsbrief.

Reis over de grens maakt gebruik van een analytische tool om zo de gebruikersgegevens van mijn site te monitoren en daarna te verbeteren (Google Analytics). Tevens worden persoonlijke gegevens verwerkt voor het eventueel verzenden van een nieuwsbrief.

Hoe lang Reis over de grens persoonsgegevens bewaart:

Reis over de grens bewaart je persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens bewaard worden.

Delen van persoonsgegevens met Derden:

Reis over de grens verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal de persoonlijke gegevens alleen uitsluitend verstrekken indien dat nodig is voor een gezamenlijke overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Cookies die Reis over de grens gebruikt:

Reis over de grens gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. reis over de grens gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een nadere toelichting:https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@reisoverdegrens.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. reis over de grens zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. reis over de grens wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reis over de grens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@reisoverdegrens.nl